NÉT DUYÊN


Hoa theo hình
Mắt huyền đăm đắm em trao
Nồng nàn thi ý gửi vào tim anh
Mắt cười tình đã ươm tình
Nụ duyên hàm tiếu thật xinh theo cùng  

Làn môi chín mọng chờ mong
Gieo mơ, dệt ước say lòng Thi nhân
Nụ cười mang cả trời xuân
Đan thơ dệt tứ , trong ngần nhạc ca
Mẳt duyên trải một miền hoa
Bồng bềnh mai tóc , la đà cành yêu
Xốn xang bức hoạ thêm phiêu
Mẳt chờ, môi đợi chữ Yêu trao nàng
.... Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét