VỀ MIỀN ĐẤT THIÊNG


Ta về Kiếp Bạc đất thiêng
Thờ Vương Hưng Đạo một miền nổi danh
Mắt Rồng, giếng thật tuyệt trần
Quân dân hưởng lộc muôn phần ơn sâu
Trên đê nhìn xuống Lục Đầu
Quân reo thắng trận sông sâu năm nào
Hữu biên là núi NamTào
Tả biên Bắc Đẩu nhuộm màu thiên cơ
Đỉnh tiên bày một bàn cờ
Thuốc vườn Nam dược huyền cơ thuốc thần 

Giúp cho lính cũng như dân
Dẻo dai bền sức, trung quân diệt thù
Hội vào tháng Tám mùa thu
Muôn phương sắp lễ đợi chờ dâng hương
Linh thiêng Hưng Đạo Đại Vương
Nước đền nợ trước, tấm gương sáng ngời
Núi sông hết bóng giặc rồi
Người buông kiếm báu thành doi đất thần( 1)
Anh hào thương lính, quý dân
Tấm gương trung liệt muôn lần tôn vinh
Kiếp Bạc, tên đất lừng danh
Quôc công Hưng Đạo hiển linh muôn đời
Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét