Bến thu xưa

                                  BẾN  THU  XƯA

Thu nay tôi trở lại bến xưa
Dòng nước trôi xuôi thật hững hờ
Trơ dấu tang thương con đò mộng
Se sắt cõi lòng một bến mơ

Người dạt về đâu bỏ duyên thơ
Dòng thu ly biệt lạnh đôi bờ
Tà dương bến cũ trong hoang hoải
Thuyền nát bến đau lối cũ mờ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét