Đàn bà

Nhờ trời ban
                  Những đường cong huyền ảo
Họ có thể
                 Làm khuynh đảo thế gian
Chặn quân thù
                 Khi đất nước nguy nan
Hoặc làm đổ
                 Những quốc gia hùng mạnh
Đàn bà đẹp
                Biết bao điều kiêu hãnh
Xin đừng mang
                Những bất hạnh đồng hành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét