Lẽ đời


Lúc khó nguy mới cần đến bạn
Cùng xông pha hòn đạn mũi tên
Đến khi non nước bình yên
Lợi danh đem bạn sang bên địch thù

Lẽ đời có tự ngàn xưa
Mà nghe như chuyện bây giờ hỡi ai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét